Affärsnyttan i Teams – Frånvarohantering

Efter förra veckans avsnitt där vi gick igenom Teams, kommer vi i dagens Midpoint Academy-avsnitt att visa exempel på hur ni kan koppla samman Teams med era interna processer. Detta är ett stort hjälpmedel för att digitalisera delar av er verksamhet och göra Teams till det nav i verksamheten som det är tänkt.

Vi visar också hur ett flöde kan skapa en närvaro-/frånvarohantering. Här är det din fantasi som sätter gränserna, hur ser era processer ut och hur kan Midpoint hjälpa er att applicera ett motsvarande flöde i er verksamhet?