Modern Workplace

Med Microsoft Modern Workplace vill vi bygga ett arbetssätt där användarna är fria att arbeta säkert från var som helst, på vilken enhet som helst och med känslan att information är lättillgänglig men ändå strukturerad. Ett arbetssätt som minimerar ”strul” och förhoppningsvis ökar arbetsglädje och produktivitet.

Tankarna med Microsoft Modern Workplace kan vara ett sätt att utveckla ert arbetssätt och bidra till bättre kommunikation och samarbete.

Vad är Modern Workplace?

I grunden väljer vi ut rätt Microsoft 365 licens och ger användarna tillgång till de appar som kan bidra till affärsnyttan och som också öppnar upp för att använda Microsofts molnlagring.

Därefter så ser man till att klienterna kan hanteras av en molntjänst som heter Intune. Denna funktion ger oss möjlighet att installera/ominstallera datorer så användaren från första stund kan börja arbeta med dom. Med Intune bestämmer vi också vilka säkerhetskrav det ska vara på klienten för att den ska kunna ansluta mot vår data.

Vi går också igenom vilka säkerhetsfunktioner som ska finnas och hur dom ska hanteras. Skydd mot skadlig kod, spam, backup, kryptering, tvåfaktorsautentisering m.m.

Vilka molntjänster ingår i Microsoft Modern Workplace

Microsoft Modern Workplace är en samling av produkter och tjänster som riktar sig till företag och organisationer och som syftar till att göra det enklare för dessa att samarbeta och kommunicera digitalt. Modern Workplace innehåller en mängd olika produkter och tjänster, inklusive:

  • Microsoft Teams: En plattform för samarbete och kommunikation som innehåller verktyg för chatt, videokonferenser, samarbete i dokument och integrationer med andra tjänster. Teams gör det möjligt för användare att samarbeta och kommunicera i realtid, oavsett om de är i samma lokal eller på olika platser i världen.
  • OneDrive: En molntjänst för lagring och delning av filer som gör det möjligt för användare att lagra och tillgängliggöra sina filer från olika enheter. OneDrive integreras med andra produkter i Modern Workplace, så att användare kan till exempel öppna och redigera dokument direkt från Teams eller SharePoint.
  • Exchange Online: En e-posttjänst som innehåller verktyg för e-post, kalender och kontakter, och som gör det möjligt för användare att hantera sin e-post och sin tid på ett enhetligt sätt. Exchange Online ger också möjlighet till olika säkerhetsfunktioner, så som kryptering och skydd mot skadlig kod.
  • SharePoint: En plattform för samarbete och dokumenthantering som gör det möjligt för användare att skapa och dela webbplatser, dokumentbibliotek och listor. SharePoint är en central plats där användare kan hitta och dela information, och där företaget kan lagra och hantera sina dokument på ett strukturerat sätt.
  • Office 365: En prenumerationstjänst som innehåller verktyg för dokumenthantering, så som Word, Excel och PowerPoint, samt e-post och kalender. Office 365 gör det möjligt för användare att jobba med sina dokument och samarbeta med andra, oavsett om de är online eller offline.
  • Azure Active Directory: En molntjänst för hantering av identiteter och åtkomst till resurser. Azure Active Directory ger företaget möjlighet att hantera användaråtkomst till olika tjänster och system
  • Microsoft Intune: En molntjänst som ger företag möjlighet att hantera och säkerställa sina mobila enheter, datorer och appar. Genom att använda Intune kan företaget till exempel se till att endast tillåtna enheter och appar kan anslutas till företagets nätverk, samt konfigurera säkerhetsfunktioner som lösenordskrav och fjärrrensning på enheter. Intune kan också användas för att distribuera och hantera företagets appar, och för att hålla koll på användningsstatistik och prestanda för dessa. Genom att använda Intune kan företaget alltså hålla koll på och säkerställa sin IT-miljö, och samtidigt ge anställda möjlighet att jobba på ett flexibelt sätt genom att använda olika enheter och appar.

 

Mycker mer än bara modern teknik:

Med en tekniks plattform på plats kommer sedan den viktigaste delen. Hur kan vi skapa naturliga arbetsytor, flytet i samarbete och hantering av information. Känslan av att fungerar som man förväntar sig, och med applikationer som känns moderna och ökar arbetsglädjen.

 

Hur kan Midpoint hjälpa er modernisera er arbetsplats?

Midpoint har många års erfarenhet av att med hjälpa våra kunder skapa ett fungerande, säkert och produktivt arbetssätt, och tillsammans kan vi tillsamman ta ta fram ert optimala IT-stöd.

Midpoint sköter alla installationer och bäddar in skötsel och hantering av Modern Workplace i tjänsten ”Arbetsplats som Tjänst”.