Om oss

Låt IT bli ett strategiskt beslut för hur ni ska nå era affärsmål. Vår framgång som IT leverantör bottnar i vår tro på att kontinuerligt utveckla arbetsmetoder som utgår från det affärsvärde IT i slutändan ska leverera. Oavsett om målbilden är besparingar, tillväxt, digitalisering eller kontroll så är era mål vår drivkraft.

Vår affärsidé

Vår affärsidé har sedan starten varit att kunna leverera IT som molntjänst. Vi menar då inte enbart tekniska lösningar utan även projektledning, införande support och underhåll. Ända sedan start har vi byggt upp processer, rutiner och system som gör detta möjligt. Vi tror också på att man ska utgå från de behov, utmaningar eller idéer man har och utifrån dom se hur man kan skapa bästa förutsättningar för framgång med hjälp av rätt IT.

Dina mål. Förverkligade. är vår mission och betyder att vi utgår från era affärsmål när vi tar fram lösningen för erat IT-stöd.

midpoint.cloud

Vår kundportal, midpoint.cloud, är ett av de system som ni får tillgång till och som förenklar stödet till den dagliga verksamheten och ledningen. Genom automatiserade inköpsprocesser av hårdvara, inventering och budgetplanering, rapporter, prognosverktyg och en samlad dokumentation får du här full kontroll över din IT.

Direktpartner med Microsoft

Midpoint har blivit tilldelade högsta molnpartnerstatus hos Microsoft, vi är Tier-1 direktpartner. Statusen ger oss möjlighet att handla licenser direkt med Microsoft, utan en distributör som mellanhand. Avtalet ger oss tillgång till expertis som, förutom att minimera tiden för att lösa komplicerade problem, också fungerar som bollplank i planeringen av hur vi levererar bästa möjliga tjänst.

Midpoint AB

Vi har funnits sedan 2007 och som pionjärer bland molnleverantörer har vi en lång erfarenhet, bred kunskap och ett arbetssätt som hela tiden utvecklas för att stötta er verksamhet och hjälpa er nå era mål.