Dynamics 365

Ditt kundhanteringssystem kanske är det allra viktigaste IT-stöd du har och är sannolikt det man har störst behov av att kunna anpassa.
Med nya Dynamics 365 får du ett oslagbart kundhanteringssystem. Och total kontroll på vad du lovar. Eller blir lovad.

Att kunna anpassa stödet efter egna säljprocesser och inte tvärt om borde ju vara en självklarhet, tyvärr är det inte alla system som tillåter detta.
Midpoint har valt Dynamics 365 just för dess möjlighet att låta sig anpassas och det breda användningsområde som detta för med sig.

Inte bara ett säljstöd

Dynamics 365 behöver inte bara vara ett system för säljprocess och kundvård utan kan anpassas för att hantera i princip all typ av data och processer ni har i ert företag. Microsoft erbjuder ett antal olika appar men vi har också möjligheten att bygga helt egna. Systemet kan bli hjärtat och navet i er organisation.

Byggt med Power

Dynamics 365 bygger på Microsoft Power Platform och dess komponenter och som möjliggör snabb utveckling av organisationers olika affärsprocesser. Med Power Platform bygger vi anpassade appar som presenterar information på det sätt användaren förväntar sig och med en naturlig integration med dina övriga molntjänster inom Microsoft 365.

Vi har genom åren genomfört hundratals installationer och anpassningar baserade på Dynamics 365 och förvånas fortfarande över vad plattformen är kapabel till.

Microsoft Power Platform, den mest kraftfulla lösningen för ditt företag

Microsoft Power Platform är en plattform som tillåter företag att skapa och använda olika typer av programvaror och tjänster för att automatisera och förbättra verksamheten. Plattformen består av fyra olika verktyg: Power BI, Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents.

Power BI är ett verktyg för datavisualisering som gör det möjligt att skapa interaktiva rapporter och dashboards. Power Apps är ett verktyg som låter användare skapa egna program och appar för att automatisera olika processer och rutiner.

Power Automate är ett verktyg som låter användare skapa automatiserade workflows och processer för att hantera olika uppgifter och data. Power Virtual Agents är ett verktyg som låter användare skapa chatbots för att hantera kundfrågor och -förfrågningar.

Microsoft Power Platform är ett mångsidigt verktyg som kan hjälpa företag att öka effektiviteten och förbättra verksamheten på många olika sätt.