Säkerhetslösningar

Att planera och implementera en säker IT-miljö är idag något helt annat än för bara några år sedan. Din information finns ofta i system som du inte själv har kontroll över, dina användare arbetar från olika platser och kanske med hårdvara som inte levererats av företaget.
Hur ska man tänka kring säkerhet i en modern IT-miljö? Vilka system och strukturer bör jag implementera för att skydda företaget?

IT-strategi

Det viktigaste för att kunna göra rätt från början är att se över de risker och hot som finns. Fundera vad som kan hända ifall att…
Möjligheterna att förbättra säkerheten är oändligt många så låt oss hitta den som på bästa sätt skyddar er.
Vid införande av våra säkerhetstjänster är det här vi börjar. Våra experter är vana att förstå säkerhetsbehoven och hitta konkreta lösningsförslag.

Dokumentation

Som bas för säkerhetsarbetet är en levande dokumentation. Vi vet att teknik utvecklas eller ersätts, nya leverantörer eller integrationer mellan olika system är också vanligt. Med en strukturerad dokumentation får man en ärlig chans att skapa den översikt man behöver för att också arbeta med säkerheten.

Midpoint använder ett branschledande system för att dokumentera er IT. Dokumentationen används såklart av oss men du har själv också tillgång till den.

Åtkomstkontroll

Vem kommer åt vad? Hur kan jag vara säker på att ingen utomstående varit inne och ger vi våra användare rätt behörigheter?
Vi tar ansvar för att skapa en fungerande rättighetsstuktur och möjlighet att verifiera och säkerställa den.

Utbildning

En stor del av säkerheten ligger i att användarna förstår och kan upptäcka risker och använda systemen på rätt sätt.

Vårt säkerhetserbjudande

Eftersom alla kunder har olika behov så behöver vi veta mer om just era behov och utmaningar. Oavsett hur era behov ser ut så levererar vi vår tjänst till ett fast pris per måndag med tydliga SLA.