Midpoint Academy – Varför är du måltavla för cyberbrott?

Det är idag vanligt förekommande att vi utsätts för olika försök till cyberbrottslighet.

Vi kommer i denna presentation ge dig konkreta tips på vad du bör tänka på och reda ut varför cyberbrottslingar riktar in sig på just dig.

Vi gästas av Christian Svensson från Trusec, ett företag som är experter på cybersäkerhet.