Hårdvara som tjänst

  • Tillgång till webbshop
  • Företagsfavoriter, anpassade efter era behov
  • Finansieringsalternativ
  • Förkonfigurerat vid leverans
  • Budgetverktyg
  • Central klienthantering
  • Hårdvarusupport

Komplett tjänst som inkluderar stöd för hårdvarans hela livscykel. Central administration och övervakning av dina enheter minskar kostnader och minimerar driftstopp.

I vårt koncept Hårdvara som tjänst tar vi ansvar för era datorer. Tjänsten ger er full service under datorernas hela livscykel och innefattar allt från beställning, installation, övervakning, uppdatering, service och support till avveckling av föråldrad utrustning.

Genom att standardisera era applikationer får ni alltid er hårdvara levererad på ett förutbestämt sätt, kostnadseffektivt och tidsbesparande för alla.

Beställning av ny hårdvara görs enkelt via vår webbshop. Ni bestämmer vilka personer som har rätt att beställa och vilken hårdvara man kan välja på. I samband med beställningen anger ni vem som ska ha hårdvaran och vilken roll den ska stötta.

När vi fått din beställning så installeras hårdvaran med de applikationer vi kommit överens om. Användarens personliga önskemål kan vi även ta hänsyn till vid installation. Hårdvaran förs in i din inventarieförteckning, som du kan se via Midpoint Cloud, och är nu redo för leverans.

Vid levereras är det bara för användaren att logga in med sitt Microsoft-konto och datorn är klar för att användas.

Service och support

Vårt uppdrag slutar inte när hårdvaran är levererad, tvärt om.

Vi supporterar all inventerad hårdvara och håller löpande koll på status och hälsa på era datorer. På det sättet kan vi avhjälpa problem innan de uppstår och planera in servicefönster vid behov.

Vi kan även ombesörja uppdateringar av era klienters operativsystem och aktivt jobba med efterlevnad, dessa ingår i erbjudandet Arbetsplats som tjänst.

Finansiering

Vill man inte finansiera hårdvaran genom ett vanligt köp så kan vi erbjuda olika former av leasing via partners.

Ett leasingupplägg gör det enklare att planera en hårdvaras livscykel och den IT budget som behövs. Möjligheten att leasa IT-utrustning gör även att du inte behöva binda värdefullt kapital, utan du kan använda dina likvida medel på effektivare sätt.