Klimatneutral Drift

För oss på Midpoint är det viktigt att hela vår verksamhet arbetar mot att bli miljövänligare. Vi ser därför till att använda oss av grön IT i så stor utsträckning som möjligt. Som kund hos oss kan du vara trygg i det faktum att vi tillsammans tar ett steg i rätt riktning.

I datacentret där er och vår data lagras kan vi inte bara erbjuda den hållbara delen, utan även högsta tillgänglighet och trygghet för ert företag avseende den fysiska säkerhetsnivån såväl som den operationella säkerheten.

Klimatpositivt på riktigt

Att vi valt att placera vår drift i ett klimatneutralt datacenter är vår utan tvekan största klimatinsats. Med utgångspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHGP) är vår unika drift inte bara miljövänligt utan till och med klimatpositivt. Att vi samtidigt får en driftsmiljö som toppar klasserna både i säkerhet och redundans ger oss möjlighet till en unik leverans.

Hur fungerar det?

Utsläppen av växthusgaser från de energikällor man använder för datacentrets elförsörjning är mycket låga. Kraftvärmeverket som genererar ström har sina största energikällor i restprodukter från skogsbruket.

Datacentret el och kylsystem har utformats för högsta möjliga energieffektivitet.  Man kan stolt presentera ett PUE-tal så lågt som 1,15.  PUE (Power Usage Effectiveness) beskriver förhållandet mellan hur mkt energi som krävs för att driva hela anläggningen mot hur mycket energi som servrarna nyttjar. Alltså ett mått på hur energieffektivt datacentret är.

I stället för att släppa ut den överskottsvärme som serverhallarna genererar tas den tillvara och integreras i större energi-ekosystem där värmen från datacentret återanvänds för uppvärmning av byggnader och som värme till industriella processer.

Se filmen om Ecodatacenter, vårt klimatpositiva datacenter.

 

Säkerhet

Digitala tillgångar blir alltmer kritiska i takt med att digitaliseringen ökar. Därför måste våra digitala tillgångar alltid ses som potentiella måltavlor för olika typer av hot. På Ecodatacenter har man högsta säkerhetsfokus. Anläggningens skalskydd, processer och rutiner är väl genomtänkta med redundans på alla tjänster och håller där med högsta klass.