Microsoft Azure

Med Microsoft Azure som tjänst säkerställer vi att du utnyttjar dina resurser så effektivt som möjligt och har kontroll på säkerhet och kostnader. Vi följer hela tilden utvecklingen som sker inom Microsoft och Azure och ser till att er miljö hela tiden utvecklas i samma takt.

Säkerhet och backup

För att ditt företags servermiljö fortsatt ska förbli säkert kommer det löpande rekommendationer kring inställningar och konfiguration. Vi hjälper dig att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetshot mot dina Azure resurser. Tillsammans med att arbeta förebyggande är även säkerhetskopiering otroligt viktigt, därför ingår det konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina resurser i Azure som tjänst.  

Optimering

Vi följer alltid plattformens rekommendationer för prestandaoptimering samt ger er råd för hur er miljö kan optimeras för bästa prestanda.

Med Azure som tjänst hjälper vi er att kontinuerligt se över era kostnader så att resurserna alltid utnyttjas till 100%. Genom tjänsten hjälper vi er övervaka era kostnader och öka tryggheten.

Detta ingår

  • Kostnadsanalys och kostnadsoptimering
  • Larm vid stora förändringar i konsumtion
  • Möjlighet till budgetering av kostnader
  • Rapporter som kan visa kostnader fördelat på avdelning, kund eller andra kostnadsparametrar
  • Standardiserade säkerhetsinställningar och konfiguration utefter best practice och Midpoints erfarenheter
  • Övervakning och larm vid säkerhetshot
  • Konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina Azure resurser.