Backup och disaster recovery, del 3 av 4: Vad är skillnaden mellan RTO och RPO?

Både RPO (Recovery Point Objective) det vill säga hur färskt data man kan återläsa och RTO (Recovery Time Objective) det vill säga hur lång tid det tar att göra återläsningen är två nyckelfaktorer i en effektiv kontinuitetsplan.

 

En kontinuitetsplan underlättar arbetet med att återuppta verksamheten om olyckan är framme. Katastrofer, per definition, är sällan förutsägbara. Brand, översvämning och stöld är alla exempel på katastrofer som kan lamslå en dåligt organiserad verksamhet. Kontinuitetsplanen beskriver hur ditt företag fortsätter att bedriva verksamhet under återuppbyggnaden. Det är här RPO och RTO spelar in.

 

Recovery Point Objective

Recovery Point Objective eller RPO, är ett komplext begrepp och fokuserar på säkerhetskopiering av data. Ett företag som är starkt beroende av data är väldigt sårbart om det uppstår driftsstopp.

Ett exempel är företag som har en databas som motor i en e-handelsplats.
Om katastrofen slår ut deras datacenter, medför det att lagerförteckningen försvinner eller att den blir inaktuell. Som en del av kontinuitetsplaneringen, måste du räkna ut hur länge ni har råd att inte ha någon tillgång till detta system innan verksamheten drabbas negativt. Med andra ord, hur mycket data har ni råd att förlora innan det har allvarliga effekter för ditt företag?

Svaret är avgörande för att utveckla ett system för säkerhetskopiering och en plan för återställning av data.

Om ditt företag har en roterande lagerförteckning om huvudsystem går ner, ökar sannolikheten för en snabb återhämtning om det körs ett backupp jobb varje timme.
Ett företag som har få ändringar i databasen skulle kunna klara sig med ett backupp jobb per vecka och ändå hålla verksamheten uppe.
RPO är denna deadline – den mängd data som ett företag har råd att förlora innan det orsakar allvarliga problem eller tvingar företaget i konkurs.

 

Recovery Time Objective

Recovery Time Objective eller RTO, är enklare. Det är ett tidsmål för återupptagande av IT-driften efter att en katastrof har inträffat. Ett företag som har råd att låta en vecka gå innan dom är i full drift igen behöver inte lägga så mycket pengar på »disaster recovery« som ett företag som behöver vara uppe inom två timmar.

Inläsning av data har en kort RTO, så företaget bör investera mer i teknik för »disaster recovery«. Kanske till och med en sekundär site, en DR site. Denna sekundära plats skulle upprätthålla en fullständig säkerhetskopia med servrar som kan stödja verksamheten om den primära siten är nere. En liten butik skulle ha en längre RTO och behöver därför inte budgetera för en sekundär site.

 

RPO och RTO

RPO handlar specifikt om säkerhetskopiering av data för att upprätthålla verksamheten. Det är viktigt att du bestämmer hur ofta ditt företag bör schemalägga backup av kritisk data.

RTO är hur lång tid det kommer att ta er för att komma igång igen.

Även om dessa inte nödvändigtvis har något att göra med varandra, är de båda viktiga element i katastrofplanering och kontinuitetsplanen. Den ena definierar hur länge ni kan överleva utan er data medan den andra hur länge det får ta innan ni är uppe igen. Ett företag kan ha en RPO på tre dagar, men en RTO på bara en. Till exempel, kan en restaurang fungera utan ett datorsystem, men de förlorar pengar om de tvingas att ha stängt.

RPO och RTO är viktiga affärskoncept att tänka på när du utvecklar ett system som gör det möjligt för ditt företag att överleva efter att katastrofen slår till. Även om de inte är direkt relaterade, men de är både en nödvändig del av processen.

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.