Backup och disaster recovery, del 4 av 4: Enkel och tillförlitlig återställning för dina applikationer

Idag är det få företag som har tillräckligt skydd för att klara av att göra en fullvärdig »disaster recovery«. De flesta anser att det är för dyrt, komplext och opålitligt förutom för de mest affärskritiska applikationerna.

Disaster Recovery är en form av försäkring för att skydda dina IT-tillgångar när katastrofen inträffar. Precis som en bra försäkring, bör den bästa fullvärdig »disaster recovery« – planen ge bra skydd, med minsta krångel, till lägsta möjliga kostnad. Midpoint ger den mest pålitliga, kostnadseffektiva och förenklad katastrofskydd för alla virtualiserade applikationer, med hjälp av VMware och Veeam disaster recovery lösningar.

 

Vad är en katastrof?

En katastrof kan vara ett totalt serverhaveri på grund av till exempel felande nätverk eller på grund av den mänskliga faktorn. Det kan vara fel på grund av vattenläckage eller av längre strömavbrott. En katastrof kan vara att ni tappar hela era IT- funktioner på grund av yttre faktorer eller en naturkatastrof.

Varför är disaster recovery viktigt för ditt företag?

Serverrummet har blivit en viktig del av IT-infrastrukturen för de flesta företagen. Virtualisering har hjälpt en hel del i planeringen för hög tillgänglighet och speciellt för återställning. Förr i tiden skulle du ha en redundant server på en sekundär plats som matchade den primära servern 1:1. Med tiden har servrar och applikationer förändras, det blir för svårt och för dyrt att hänga med i den utvecklingen. Det är tillräckligt att skydda ett minimum av servrar, bara de mest affärskritiska applikationerna som har avgörande funktioner för er verksamhet.

Vilka är kraven för disaster recovery?

Små och medelstora företag har inte någon stor budget för disaster recovery, så det huvudsakliga målet är att skydda kärnapplikationer med den budget som finns. Grundkravet är att få upp dina 5 till 6 viktigaste applikationer igen inom 24 timmar. Du vill undvika den allvarlig ekonomisk förlust det skulle innebära om era affärskritiska applikationer blir otillgängliga längre än 72 timmar.

Är inte backup tillräckligt?

Visst kommer du att använda säkerhetskopior av filer och data för återställning, men backup har sina begränsningar. En av dessa begränsningar är att, om du säkerhetskopiera en server och vill återställa säkerhetskopian, måste den återställas på exakt samma hårdvara. Annars får du räkna med en hel del handpåläggning för att försöka få igång servern på en annan hårdvara. Det är även väldigt tidskrävande att återställa dess säkerhetskopior då de oftast innehålla stora mängder data. Det gör att återläsningstiden av dessa uppgifter blir en viktig fråga. Bara att ha kontroll över antalet band som ska till DR-siten och säkerställa att de är intakta är ett riskmoment. Samma gäller för externa hårddiskar. Sedan gäller det att det finns rätt hårdvara på plats för att köra de applikationer som krävs.

Virtualisering ger en hjälpande hand vid disaster recovery.

De flesta företag började i liten skala med virtualisering och inser snabbt styrkan och fördelarna med det. Dessa fördelar är betydligt större än vad du var ute efter från början med virtualisering. En av de fördelar som hjälper enormt är hårdvaruoberoende.

Det gör att du kan återskapa en bild av en virtuell server på vilken hårdvara som helst som kör virtualisering. Det är mycket lätt att få dessa servrar igång igen om hårdvaran är kraftfull nog och tillgänglig vid tillfället. Du behöver inte oroa dig för de operativsystemsspecifika drivrutiner som du skulle behöva om du bara skulle återställa filer från en standard backup

Vilka är de viktigaste sakerna du behöver?

I huvudsak är det bara en backup, eller snapshots och serverhårdvara med ett virtualiseringslager, en »hypervisor«. Om du har flera fysiska servrar, behövs någon form av centraliserad lagring, ett SAN, för att konsolidera alla lagringsdiskar och för att dra nytta av de funktioner som virtualisering erbjuder.

 

Hur lång tid tar det att införa en DR-lösning med hjälp av virtualisering?

Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Du kan enkelt virtualisera dina fysiska servrar med ett så kallat P2V-verktyg, till exempel VMWare Converter. Det är ett gratisverktyg från VMWare som tillåter dig att skapa virtuella versioner av dina fysiska servrar. När du sedan är i drift på den virtualiserade plattformen kan du börja att ta säkerhetskopior av de virtuella servrarna. Dessa säkerhetskopior kan tas på band och/eller diskar, till exempel en NAS.

Det häftiga är att du kan ta backupper, »images« utan driftstopp av själva applikationerna. Om du sedan behöver göra en återläsning, i händelse av en katastrof, kan du göra det till en annan virtualiseringsplattform förutsatt att den har rätt prestanda för att köra era kritiska applikationer.

 

Midpoint specialitet: återställning till datacentret.

Midpoint hjälper dig genom att tillhandahålla en delad serverinfrastruktur i vårt datacenter på Hammarö i Karlstad. Vi kan därmed ta en hel del huvudvärk och stress från er planering om hur du återställer dina kritiska servrar i en händelse av en allvarlig störning.

 • Midpoint har den nödvändiga processorkraft och RAM- och diskkapacitet som finns tillgänglig för att köra dina virtuella servrar i nödfall.
 • Om du inte har någon virtualisering ännu, kommer Midpoint att hjälpa dig att ställa in din egen virtualiserade miljö på plats.
 • Midpoint tar hand om offsite backup till vårt datacenter.
 • Midpoint kommer att ta fram en »disaster recovery«- plan för dina behov. Vi anpassar planen efter den skyddsnivå som du föredrar att ha. Vi kommer att testa failover till vårt datacenter regelbundet, samt gör en rollback(?) till ditt datacenter när det väl är igång igen.
 • Midpoint ser till att din återställning ska fungera till en minimal kostnad.

Vi hjälper din organisation att möta grundläggande krav för återställning på ett effektivt sätt:

 • Snabb återhämtning med automatiserad failover
 • Tillförlitlig återställning med icke-störande test och automatisering av återhämtningsplaner
 • Prisvärd återhämtning och flexibilitet

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat.

 

Idag är det få företag som har tillräckligt skydd för att klara av att göra en fullvärdig »disaster recovery«. De flesta anser att det är för dyrt, komplext och opålitligt förutom för de mest affärskritiska applikationerna.

Disaster Recovery är en form av försäkring för att skydda dina IT-tillgångar när katastrofen inträffar. Precis som en bra försäkring, bör den bästa fullvärdig »disaster recovery« – planen ge bra skydd, med minsta krångel, till lägsta möjliga kostnad. Midpoint ger den mest pålitliga, kostnadseffektiva och förenklad katastrofskydd för alla virtualiserade applikationer, med hjälp av VMware och Veeam disaster recovery lösningar.

 

Vad är en katastrof?

En katastrof kan vara ett totalt serverhaveri på grund av till exempel felande nätverk eller på grund av den mänskliga faktorn. Det kan vara fel på grund av vattenläckage eller av längre strömavbrott. En katastrof kan vara att ni tappar hela era IT- funktioner på grund av yttre faktorer eller en naturkatastrof.

Varför är disaster recovery viktigt för ditt företag?

Serverrummet har blivit en viktig del av IT-infrastrukturen för de flesta företagen. Virtualisering har hjälpt en hel del i planeringen för hög tillgänglighet och speciellt för återställning. Förr i tiden skulle du ha en redundant server på en sekundär plats som matchade den primära servern 1:1. Med tiden har servrar och applikationer förändras, det blir för svårt och för dyrt att hänga med i den utvecklingen. Det är tillräckligt att skydda ett minimum av servrar, bara de mest affärskritiska applikationerna som har avgörande funktioner för er verksamhet.

Vilka är kraven för disaster recovery?

Små och medelstora företag har inte någon stor budget för disaster recovery, så det huvudsakliga målet är att skydda kärnapplikationer med den budget som finns. Grundkravet är att få upp dina 5 till 6 viktigaste applikationer igen inom 24 timmar. Du vill undvika den allvarlig ekonomisk förlust det skulle innebära om era affärskritiska applikationer blir otillgängliga längre än 72 timmar.

Är inte backup tillräckligt?

Visst kommer du att använda säkerhetskopior av filer och data för återställning, men backup har sina begränsningar. En av dessa begränsningar är att, om du säkerhetskopiera en server och vill återställa säkerhetskopian, måste den återställas på exakt samma hårdvara. Annars får du räkna med en hel del handpåläggning för att försöka få igång servern på en annan hårdvara. Det är även väldigt tidskrävande att återställa dess säkerhetskopior då de oftast innehålla stora mängder data. Det gör att återläsningstiden av dessa uppgifter blir en viktig fråga. Bara att ha kontroll över antalet band som ska till DR-siten och säkerställa att de är intakta är ett riskmoment. Samma gäller för externa hårddiskar. Sedan gäller det att det finns rätt hårdvara på plats för att köra de applikationer som krävs.

Virtualisering ger en hjälpande hand vid disaster recovery.

De flesta företag började i liten skala med virtualisering och inser snabbt styrkan och fördelarna med det. Dessa fördelar är betydligt större än vad du var ute efter från början med virtualisering. En av de fördelar som hjälper enormt är hårdvaruoberoende.

Det gör att du kan återskapa en bild av en virtuell server på vilken hårdvara som helst som kör virtualisering. Det är mycket lätt att få dessa servrar igång igen om hårdvaran är kraftfull nog och tillgänglig vid tillfället. Du behöver inte oroa dig för de operativsystemsspecifika drivrutiner som du skulle behöva om du bara skulle återställa filer från en standard backup

Vilka är de viktigaste sakerna du behöver?

I huvudsak är det bara en backup, eller snapshots och serverhårdvara med ett virtualiseringslager, en »hypervisor«. Om du har flera fysiska servrar, behövs någon form av centraliserad lagring, ett SAN, för att konsolidera alla lagringsdiskar och för att dra nytta av de funktioner som virtualisering erbjuder.

 

Hur lång tid tar det att införa en DR-lösning med hjälp av virtualisering?

Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Du kan enkelt virtualisera dina fysiska servrar med ett så kallat P2V-verktyg, till exempel VMWare Converter. Det är ett gratisverktyg från VMWare som tillåter dig att skapa virtuella versioner av dina fysiska servrar. När du sedan är i drift på den virtualiserade plattformen kan du börja att ta säkerhetskopior av de virtuella servrarna. Dessa säkerhetskopior kan tas på band och/eller diskar, till exempel en NAS.

Det häftiga är att du kan ta backupper, »images« utan driftstopp av själva applikationerna. Om du sedan behöver göra en återläsning, i händelse av en katastrof, kan du göra det till en annan virtualiseringsplattform förutsatt att den har rätt prestanda för att köra era kritiska applikationer.

 

Midpoint specialitet: återställning till datacentret.

Midpoint hjälper dig genom att tillhandahålla en delad serverinfrastruktur i vårt datacenter på Hammarö i Karlstad. Vi kan därmed ta en hel del huvudvärk och stress från er planering om hur du återställer dina kritiska servrar i en händelse av en allvarlig störning.

 • Midpoint har den nödvändiga processorkraft och RAM- och diskkapacitet som finns tillgänglig för att köra dina virtuella servrar i nödfall.
 • Om du inte har någon virtualisering ännu, kommer Midpoint att hjälpa dig att ställa in din egen virtualiserade miljö på plats.
 • Midpoint tar hand om offsite backup till vårt datacenter.
 • Midpoint kommer att ta fram en »disaster recovery«- plan för dina behov. Vi anpassar planen efter den skyddsnivå som du föredrar att ha. Vi kommer att testa failover till vårt datacenter regelbundet, samt gör en rollback(?) till ditt datacenter när det väl är igång igen.
 • Midpoint ser till att din återställning ska fungera till en minimal kostnad.

Vi hjälper din organisation att möta grundläggande krav för återställning på ett effektivt sätt:

 • Snabb återhämtning med automatiserad failover
 • Tillförlitlig återställning med icke-störande test och automatisering av återhämtningsplaner
 • Prisvärd återhämtning och flexibilitet

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat.

 

Idag är det få företag som har tillräckligt skydd för att klara av att göra en fullvärdig »disaster recovery«. De flesta anser att det är för dyrt, komplext och opålitligt förutom för de mest affärskritiska applikationerna.

Disaster Recovery är en form av försäkring för att skydda dina IT-tillgångar när katastrofen inträffar. Precis som en bra försäkring, bör den bästa fullvärdig »disaster recovery« – planen ge bra skydd, med minsta krångel, till lägsta möjliga kostnad. Midpoint ger den mest pålitliga, kostnadseffektiva och förenklad katastrofskydd för alla virtualiserade applikationer, med hjälp av VMware och Veeam disaster recovery lösningar.

 

Vad är en katastrof?

En katastrof kan vara ett totalt serverhaveri på grund av till exempel felande nätverk eller på grund av den mänskliga faktorn. Det kan vara fel på grund av vattenläckage eller av längre strömavbrott. En katastrof kan vara att ni tappar hela era IT- funktioner på grund av yttre faktorer eller en naturkatastrof.

Varför är disaster recovery viktigt för ditt företag?

Serverrummet har blivit en viktig del av IT-infrastrukturen för de flesta företagen. Virtualisering har hjälpt en hel del i planeringen för hög tillgänglighet och speciellt för återställning. Förr i tiden skulle du ha en redundant server på en sekundär plats som matchade den primära servern 1:1. Med tiden har servrar och applikationer förändras, det blir för svårt och för dyrt att hänga med i den utvecklingen. Det är tillräckligt att skydda ett minimum av servrar, bara de mest affärskritiska applikationerna som har avgörande funktioner för er verksamhet.

Vilka är kraven för disaster recovery?

Små och medelstora företag har inte någon stor budget för disaster recovery, så det huvudsakliga målet är att skydda kärnapplikationer med den budget som finns. Grundkravet är att få upp dina 5 till 6 viktigaste applikationer igen inom 24 timmar. Du vill undvika den allvarlig ekonomisk förlust det skulle innebära om era affärskritiska applikationer blir otillgängliga längre än 72 timmar.

Är inte backup tillräckligt?

Visst kommer du att använda säkerhetskopior av filer och data för återställning, men backup har sina begränsningar. En av dessa begränsningar är att, om du säkerhetskopiera en server och vill återställa säkerhetskopian, måste den återställas på exakt samma hårdvara. Annars får du räkna med en hel del handpåläggning för att försöka få igång servern på en annan hårdvara. Det är även väldigt tidskrävande att återställa dess säkerhetskopior då de oftast innehålla stora mängder data. Det gör att återläsningstiden av dessa uppgifter blir en viktig fråga. Bara att ha kontroll över antalet band som ska till DR-siten och säkerställa att de är intakta är ett riskmoment. Samma gäller för externa hårddiskar. Sedan gäller det att det finns rätt hårdvara på plats för att köra de applikationer som krävs.

Virtualisering ger en hjälpande hand vid disaster recovery.

De flesta företag började i liten skala med virtualisering och inser snabbt styrkan och fördelarna med det. Dessa fördelar är betydligt större än vad du var ute efter från början med virtualisering. En av de fördelar som hjälper enormt är hårdvaruoberoende.

Det gör att du kan återskapa en bild av en virtuell server på vilken hårdvara som helst som kör virtualisering. Det är mycket lätt att få dessa servrar igång igen om hårdvaran är kraftfull nog och tillgänglig vid tillfället. Du behöver inte oroa dig för de operativsystemsspecifika drivrutiner som du skulle behöva om du bara skulle återställa filer från en standard backup

Vilka är de viktigaste sakerna du behöver?

I huvudsak är det bara en backup, eller snapshots och serverhårdvara med ett virtualiseringslager, en »hypervisor«. Om du har flera fysiska servrar, behövs någon form av centraliserad lagring, ett SAN, för att konsolidera alla lagringsdiskar och för att dra nytta av de funktioner som virtualisering erbjuder.

 

Hur lång tid tar det att införa en DR-lösning med hjälp av virtualisering?

Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Du kan enkelt virtualisera dina fysiska servrar med ett så kallat P2V-verktyg, till exempel VMWare Converter. Det är ett gratisverktyg från VMWare som tillåter dig att skapa virtuella versioner av dina fysiska servrar. När du sedan är i drift på den virtualiserade plattformen kan du börja att ta säkerhetskopior av de virtuella servrarna. Dessa säkerhetskopior kan tas på band och/eller diskar, till exempel en NAS.

Det häftiga är att du kan ta backupper, »images« utan driftstopp av själva applikationerna. Om du sedan behöver göra en återläsning, i händelse av en katastrof, kan du göra det till en annan virtualiseringsplattform förutsatt att den har rätt prestanda för att köra era kritiska applikationer.

 

Midpoint specialitet: återställning till datacentret.

Midpoint hjälper dig genom att tillhandahålla en delad serverinfrastruktur i vårt datacenter på Hammarö i Karlstad. Vi kan därmed ta en hel del huvudvärk och stress från er planering om hur du återställer dina kritiska servrar i en händelse av en allvarlig störning.

 • Midpoint har den nödvändiga processorkraft och RAM- och diskkapacitet som finns tillgänglig för att köra dina virtuella servrar i nödfall.
 • Om du inte har någon virtualisering ännu, kommer Midpoint att hjälpa dig att ställa in din egen virtualiserade miljö på plats.
 • Midpoint tar hand om offsite backup till vårt datacenter.
 • Midpoint kommer att ta fram en »disaster recovery«- plan för dina behov. Vi anpassar planen efter den skyddsnivå som du föredrar att ha. Vi kommer att testa failover till vårt datacenter regelbundet, samt gör en rollback(?) till ditt datacenter när det väl är igång igen.
 • Midpoint ser till att din återställning ska fungera till en minimal kostnad.

Vi hjälper din organisation att möta grundläggande krav för återställning på ett effektivt sätt:

 • Snabb återhämtning med automatiserad failover
 • Tillförlitlig återställning med icke-störande test och automatisering av återhämtningsplaner
 • Prisvärd återhämtning och flexibilitet

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.