Få möjlighet att delta i digitala möten och digitala samarbeten

I Covid-19-tider uppmanas många medarbetare att arbeta hemifrån, men för många är det inte en möjlighet då molntjänster och licenser för det fattas.

Smittskyddsmyndigheten uppmanar chefer och anställda att i möjligaste mån skapa möjligheter för att arbeta hemifrån och bromsa smittspridningen. Beroende på företag och bransch kanske inte möjligheterna redan finns på plats.

 

 

 

Microsoft bjuder på 6 månaders lånelicens, för digitala möten och digitalt samarbete.

Med Office 365 Enterprise E1 Trial får man licens till att delta i Teams-möten, videomöten, samtal och digitala samarbeten. Även om företaget har några licenser sedan innan, kan man komplettera det så att alla i företaget kan vara digitalt närvarande.

Midpoint är en direktkopplad partner till Microsoft, CSP-1, och har därigenom möjligheten att dela ut dessa lånelicenser. Man kan få x antal licenser per företag, och de sex månaderna börjar räknas när den första licensen delas ut. När lånetiden har gått, kan man välja att avsluta eller fortsätta med en betald licens.

Office 365 är en mycket bra lösning som skapar förutsättning till samarbete och deltagande – vi hjälper dig att komma igång.

Skaffa arbetsro och se dina visioner förverkligade tillsammans med Midpoint!

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat.

 

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.