Hur funkar backup med Office 365 – fördjupning | Del2

De tre vanligaste funktionerna för kraven ovan möter önskemålen på olika och ibland överlappande sätt och är beroende av vilken variant av Office365 man har.

 

 

 

 

  1. Papperskorg eller Mappen ”borttaget”. Detta är mappar fört korttidsbackup av objekt användaren raderar. Funktionen är tänkt att hanteras av den person som använder kontot, enkelt och på egen hand. Det finns inget skydd för förstörda objekt, ingen backup eller återtag från en viss tidpunkt.
  2. Exchange On-linearkiv, In-placearkivering, In-Place Hold / Ligitation Hold eller andra 3:e-partslösningar för att arkivera data möter behoven av lag- och regelmässig konservering av data från en viss tidpunkt och låter dig återta enstaka objekt, men kan inte göra en backupåterställning till en viss tidpunkt för en användares vardagsdata. Båda lösningarna har gränser för sin totala lagringsyta som i längden begränsar funktionen. In-place e-Discovery låter företaget som en detektiv söka efter lagstridiga texter i sina arkiv.
  3. Midpoint Office365-Backup: ger dig möjligheter att återta data och enstaka objekt från en viss tidpunkt till en viss användare. Detta fyller behoven av lag- och regelmässig konservering likväl som obegränsad backup för vardagsdatat för hela företaget. Men denna backup låter dig inte som detektiv söka efter problemtexter. Därför är ofta en kombination av möjligheterna ovan den bästa lösningen, allt beroende på vilken ambitionsnivå företaget har som policy.

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.