Hur funkar backup med Office365? | Del 1

Företag som flyttar över till, eller redan använder, Office365 behöver fundera över en plan för datahantering som omfattar ett antal krav.
Krav som att återfå förlorad data, möjligheten att återta och konservera data för både lag- och regelmässiga behov och tillgång till data för den dagliga verksamheten.

De tre vanligaste funktionerna för kraven ovan möter önskemålen på olika och ibland överlappande sätt och är ofta beroende av vilken variant av Office365 man har.

Office365 behåller raderade mejl i papperskorgen i minst 30 dagar, efter att man har raderat mejlet från papperskorgen är det återtagbart i ca: 14 dagar.

 

Hur kan jag utöka min backup av datat som finns i Office 365?

Vår backup av Office365-Exchange låter dig enkelt använda automatisk daglig backup av mejl, bokningar, kontakter och uppgifter för alla dina Office365-användare.
Den dagliga backupen startar när du vill, och landar i ett datacenter inom EU. Vi har ingen begränsning av lagringsplats eller backuphistorik. D.v.s. att så länge du har abonnemanget kvar, finns alla dina backuper kvar.

 

Aktivera Backupen.

Din Office365-administratör aktiverar backupen och kan välja vilka användare som skall omfattas, inklusive delade mejlboxar och publika mappar.

 

Att hämta data från backupen.

Du har naturligtvis full tillgång till dina backuper, oavsett när du behöver göra ett backupåtertag. Du kan återställa data till samma Office365konto det kom från, eller till ett nytt konto.
Inga data kommer att bli överskrivna, även om du återställer till originalkontot. Det är bara gamla mötesinbjudningar som inte tas med i återställningen.

 

Exportera data

Vill man, kan man exportera ut data från backuperna. Man ”beställer” ut en mejlbox, det kommer ett meddelande om när allt data är tillgängligt och sedan kan man tanka ned en komprimerad fil med hela mejlkontot inuti.

 

Håll dina backuper säkrade

Alla backuper krypteras både medan de skickas och lagras.
Körningarnas status kan man se på statussidan på backupkontot och via statistikmejl. Avslutas kontot, raderas naturligtvis all data.

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

 Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.