Isolerade testmiljöer

Kombinationen av Midpoints Infrastruktur-som-en-Service (IaaS)/(DaaS) och möjligheten att hyra programvarulicenser (SaaS) på månadsbasis öppnar för nya möjligheter för testande mjukvaruföretag.

Problemställningar och utmaningar

I våra kontakter med testande mjukvaruföretag har vi förstått att det finns stora utmaningar i att testa programvaror. Testmiljön skall vara isolerad så att inga externa datakällor kan läcka in. Just isoleringen ställer då krav på brandvägg och konfiguration av det lokala nätverket. Att det sedan finns flera parallella projekt som inte får påverka varandra späder på komplexiteten. Många har poängterat att mängden av servrar och längden av ett testprojekt är en utmaning att hantera. Många olika operativsystem och servrar förbrukar tid till start och stopp. Ofta kommer ett testprojekt med kort framförhållning och måste kunna starta snabbt.

Efter tekniken kommer ofta ekonomin som spörsmål. Man vill undvika initiala investeringar i hård- och mjukvaror. Följsamhet av kostnaden i projekten till de olika testperioderna är önskvärd.

Lösningar

När vi tittar närmare på vårt Datacenter upptäcker vi att på det sätt man isolerat hanterar både servrar, nätverk och brandvägg, ger ett mjukvarutestande företag stora fördelar.

Genom att både servrar, nätverk och brandvägg hanteras virtuellt, kan man agera inom ett testprojekt utan att behöva ta hänsyn till andra parallellt pågående testjobb. Hela testmiljöer, komplett med stubbar och allt, kan finnas som mallar för snabb uppsättning. Automationen är stor i hanteringen av servrarna i ett projekt med start/stopp och omprovisionering.
Frusna testbäddar är enkla att lagra och återstarta. Datapopulering kan ske med samtidig avpersonifiering från de flesta datakällor.

Ekonomin kan bli följsam i ett testprojekt genom att man kan pausa resurserna och stänga av servrarna. Mjukvaror man använder som t.ex. Microsoft Server och SQL Server m.fl. kan hyras per månad och kräver på så sätt inga höga initialkostnader.

Midpoint hjälper till med kravställningsanalys och sårbarhetstest av koden.

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.