Microsoft 365 Business – Samarbeta lättare och öka säkerheten

Nu har alla möjlighet att vara kreativa och arbeta tillsammans på ett säkert sätt med Microsoft 365 – En komplett och intelligent lösning som inkluderar Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security.

Stärk gruppen, skydda företaget och förenkla IT-hanteringen med en enda lösning – specialanpassad för just din verksamhet.
Utmaningen ligger många gånger i hantering av blandningen av privat- och företagsdata.
Flera mobiler är inte alltid lösningen när till exempel förskolan kräver att man skall använda en speciell app för barnen.

 

 

 

Privat data och appar blandas med företagets data och appar. Hur kan vi enkelt särskilja och hantera blandningen?

I Microsoft 365 Business finns funktioner från flera Microsoft-erbjudanden samlade i en enda lösning, utformad för både små och medelstora företag. Office 365 och Windows 10 används med funktioner för regler, enhetshantering och säkerhet för att se till att företagets data är skyddade.

Det kan till exempel handla om regler för att kräva pinkod för vissa appar och stopp för att kopiera ut data från företagets programvaror till privata appar.

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat.

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.