Midpoint vCloud – Miljömedveten serverdrift

Idag kan man inte bortse från miljöaspekten i de beslut man tar. Går det dessutom att kombinera tillgänglighet, stabilitet, ekonomi och funktion med möjligheten att vara miljömedveten, blir beslutet enkelt att ta.

Om vi ser på vilken mängd CO2 som alstras när en kWh skall produceras, så ser man snabbt vart vi är på väg. (Källa; Vattenfall, Rick Abrahamsson)

Kraftproduktion 2014 Gram CO2 / kWh
Sverige ~20g
Norden 100g
Europa 450g
USA 600g
Asien/Kina 900g

 

Man kan göra kopplingen mellan CO2-utsläpp och tjänster från Datacenter. Beroende på vart ett datacenter är placerat, köps elkraft in från olika el-producenter. Amazon som har sina servrar på Irland och i USA alstrar mycket mera CO2 för en tjänst än vad ett datacenter gör placerat i Sverige.

Midpoint har sitt datacenter placerat så att vi dessutom kan använda likström. Tack vare likströmmen kan Midpoint sänka sitt CO2-avtryck ytterligare 25%.

Midpoint erbjuder miljömedvetna molnservrar!

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.