Office 365 Forms – Undersökningar, formulär och enkäter

Undersökningar och tester med flervalssvar. Emellanåt vill man genomföra en omröstning och få statistik på gensvaren, eller kanske bara hämta in synpunkter.

Att sammanställa alla svar som kommer in kan vara ett tråkig uppgift, speciellt om man måste göra det manuellt. Med Office 365 Forms kommer svaren samlade i diagram och listor. Då sparas massor av tid och det ger en bättre analys.

 

 

 

Office 365 Forms är en av de funktioner som kommer med i Office365-abonnemanget. Ett otroligt smidigt verktyg att använda när man vill få svar på frågor, hämta in några uppgifter eller fråga efter förslag. Inbjudning till enkäten kan ske på många sätt och fungerar naturligtvis även på en mobil enhet.

Med Office 365 Formulär samlas sedan svaren i en Excelfil och statistik på hur svaren genomförts samlas i din Formulärcentral. En enkel och bra lösning som ingår i de flesta varanterna av Office365 vi erbjuder på Midpoint och vi hjälper dig självklart att komma igång.

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat.

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.