Vad innebär IT-drift från Midpoint?

IT-drift innebär att man låter någon annan sköta driften och övervakningen av företagets IT-miljö. Hosting ger möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och slippa onödig oro. Vi på Midpoint kan erbjuda driftstjänster av tre olika slag:

Antingen placerar vi er utrustning hos oss och ser till att drift och underhåll sköts. Eller så sköter vi om er utrustning trots att den är placerad någon annanstans. Det gör vi med eller utan en kombination med publika molntjänster. Den tredje och kanske smidigaste lösningen är att vi äger utrustningen och säkerställer leverans av den kapacitet vi kommit överens om.

Tjänsten bidrar till att många återkommande uppgifter lämnas över till oss. Du slipper oroa dig för övervakning, patchning och backup. Det blir även enklare för dig att skala upp eller ner IT-beståndsdelarna allt eftersom hur din verksamhet utvecklar sig

I Midpoints erbjudande för IT-drift ingår tillgång till lagring, backup, redundanta brandväggar, serverhårdvara, support och licenser om så önskas. Vi ser alltid till att upptiden är den högsta möjliga, och vår support är självklart alltid tillgänglig för våra kundens slutanvändare och IT-personal. Midpoints driftcenter är säkert och tryggt och vi som arbetar med hosting har god kunskap och lång erfarenhet av att ta hand om drift och underhåll åt andra företag.

 

En grön IT-miljö i världsklass:

Hög tillgänglighet

Redundant strömförsörjning från olika skällor
Avbrottsfri ström och reservkraft: Redundant elförsörjning via UPS, batterier samt diesel generator
Redundant kylanläggning med redundans enligt N + 1
Redundant kommunikation mot Internet

Säkerhet

Hög fysisk och logisk säkerhet
Automatiskt gasbaserat släcksystem (IG55)
Tillgängligheten för ström, kyla och andra kritiska driftsfunktioner tillhandahålls och garanteras. Alla ingående komponenter och dess funktion övervakas 24/7/365 och hanteras genom en beredskapsorganisation för jour.
Fysisk access till anläggningen sker digitalt och loggas.

Varför drift hos oss?

Vår verksamhet är i Sverige
Nybyggt toppmodernt Cloud Center
Få kontroll på IT kostnaderna
Ingen investeringskostnad för inköp av nya utrustning och licenser, eller installation
Fokusera på företagets kärnverksamhet
Ni behöver inte lägga resurser på teknik
Flexibilitet
Anpassa utrustningen efter organisationens förändringar
Säkerhet
Fysisk säkerhet
IT-säkerhet
Redundans
Flexibel finansiering

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.