VSV växer med IT

Vi ville flytta vår serverplattform till en ny leverantör under en helg och att allt skulle fungera normalt på måndagen.

IT-chef, VSV Frakt AB

Bakgrund

Skogs- och logistikföretaget VSV Frakt AB drivs av flera enskilda åkerier. Förarna ordnar själva allt från lastning och mätning av skogsråvara till leverans och avlämning hos sågverks- och pappersmassaindustrin. Att logistiken fungerar är avgörande.

Förarna behöver kunskap om lokala förhållanden, vägar, virke och träd. Det ställs höga krav på informationen som går till och från åkarna – och det måste fungera både online och offline, eftersom tillgången till nätverk kan vara begränsad i skogen.

Utmaningar

»Vi ville ha en samarbetspartner som vi kunde växa och bolla lösningar med. Både en effektiv helpdesk för åkarna och hjälp med tydliga rutiner och processer för vår interna IT-drift. En kravspecifikation upprättades och startade en upphandling.

Målet var att flytta vår serverplattform till en ny leverantör under en helg och kravet var att allting skulle fungera som normalt på måndagen. Åkarna arbetar i en utsatt position, där det inte alltid finns täckning, och deras miljö kräver stryktålig hårdvara.«

Lösningen

»Vi har tagit fram automatiska beställningsflöden, utifrån en fördefinierad process, så att VSV kan beställa tjänster och hårdvara färdigkonfigurerat och levererat enligt överenskommelse. Vi gör löpande avstämningar i form av förvaltningsmöten.

Alla processer och tekniska komponenter dokumenteras och vi implementerade övervakning i deras viktigaste affärsprocesser, vilket gör det enkelt för vår ServiceDesk att snabbt åtgärda eventuella problem. Vi har sänkt responstiderna rejält.«

Skogs- och logistikföretaget VSV behöver robusta lösningar och stöttålig hårdvara, som även fungerar offline, för sina förare ute i skogen.