Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Bloggen

Vi publicerar löpande nyheter, testar eller exempel på tjänster och lösningsförslag.


ModernWorkplace.png
Modern Workplace
Midpoint
Microsoft 365
Modern Workplace
Intune
Klienthantering
Conditional Access

Pandemin med Covid19 har gett oss bestående förändringar med mera utspridda medarbetare. Hotbilden via internet ökar med intrång och lurendrägerier. För IT-Chefen är detta en ordentlig säkerhetsutmaning.

Vi kommer att fortsätta jobba hemifrån och att mötas digitalt. Det innebär att arbetsstyrkan kommer att vara utspridd och bara sällan inne på kontoret. Vår exponering mot internet ökar.

 

- Hur håller man kontroll på inloggningar, data, datorer, telefoner, surfplattor och installationer, när anställda finns lite överallt?

- Lösningen heter Microsoft Modern Workplace!

 

Microsoft ligger i ledningen med utveckling av en robust säkerhetshantering (se bilden ovan).
Med Microsoft Modern Workplace och de komponenter som bygger upp funktionen tar man kontroll över enheter, användare och data. IT-Chefen får hela kedjan i sin hand och kan både leverera färdiginstallerade datorer, ta kontroll över inloggningar och data och se till att alla säkerhetsregler och policys följs. Minsta övertramp ger ett larm att agera på.

 

Man kan även se Modern Workplace på detta sätt:
Ett bra namn på en hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå, som gör det enkelt att berätta för en bekymrad CIO hos en storkund, att vi som underleverantör har både sett, förstått, och fått på plats en relevant IT-säkerhet och kontinuitetsplan. Att vi har anpassat oss till de digitala förändringar som bland annat pandemin har gett oss.

 

En mycket bra lösning som är enkel att använda men som kräver ett införandeprojekt för att få ut full styrka från.
Bilden till vänster beskriver hur åtkomst, installationer och säkerhet sitter ihop. Midpoint sköter alla installationer och bäddar in skötsel och hantering av Modern Workplace i tjänsten "Arbetsplats som Tjänst".

 

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat

 

 Vill du veta mer? Klicka så ringer vi upp dig

 

TILLBAKA TILL BLOGGEN
Kontakt