Modern Workplace

Pandemin har gett oss bestående förändringar med fler utspridda medarbetare än vi förmodligen hade innan. Hotbilden för intrång och bedrägförsök via internet ökar och för IT-Chefen är detta en ordentlig säkerhetsutmaning.

Vi kommer att fortsätta jobba hemifrån och att mötas digitalt. Det innebär att arbetsstyrkan kommer att vara utspridd och sällan inne på kontoret. Vår exponering på internet ökar.

 

Hur håller man kontroll på inloggningar, data, datorer, telefoner, surfplattor och installationer, när anställda finns lite överallt? Lösningen heter Microsoft Modern Workplace!

 

Microsoft ligger i ledningen med utveckling av en robust säkerhetshantering. Med Microsoft Modern Workplace och de komponenter som bygger upp funktionen tar man enkelt kontroll över enheter, användare och data. IT-Chefen får hela kedjan i sin hand och kan både leverera färdiginstallerade datorer, ta kontroll över inloggningar och data och samtidigt se till att alla säkerhetsregler och policys följs. Minsta övertramp ger ett larm att agera på.

Man kan även se Modern Workplace på detta sätt:
Ett bra namn på en hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå, som gör det enkelt att berätta för en bekymrad CIO, att vi som underleverantör har både sett, förstått, och fått på plats en relevant IT-säkerhet och kontinuitetsplan. Att vi har anpassat oss till de digitala förändringar som sker hela tiden.

 

Det är en mycket bra lösning som är enkel att använda, men som kräver ett införandeprojekt för att få ut 100% från. Bilden ovan beskriver hur åtkomst, installationer och säkerhet sitter ihop. Midpoint sköter alla installationer och bäddar in skötsel och hantering av Modern Workplace i tjänsten ”Arbetsplats som Tjänst”.

DINA MÅL. FÖRVERKLIGADE.
Tillsammans tar vi bort hindren mellan dina idéer och affärsresultat.

Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss.